1. Komórka
2. Tkanka nabłonkowa i łączna
3. Krew, tkanka mięśniowa
4. Tkanka nerwowa, naczynia, układ limfatyczny
5. Skóra, płuco, nerka, błony śluzowe
6. Gruczoły zewnątrz- i wewnątrwydzielnicze
7. Gonady, narządy zmysłów