Analityka medyczna - studia magisterskie (I i II rok)

Ogłoszenia

Egzamin z histologii rok I i II - II termin - WYNIKI

Informacje i regulamin kursów 2017/2018

Program zajęć 2017/2018 - rok I

Program zajęć  2017/2018 - rok II  UWAGA ! - zmiana w programie zajęć

Program ćwiczeń laboratoryjnych - rok I

Program ćwiczeń laboratoryjnych - rok II
 
Materiały

Wykłady kursu

Podstawy histologii


  Analityka medyczna - studia podyplomowe

Ogłoszenia

Wyniki egzaminu z histologii (2016/2017)


Informacje i regulamin kursu

Materiały

Podstawy histologii