1. Komórka, tkanka nabłonkowa
2. Tkanka łączna i tkanki podporowe
3. Krew i hemopoeza
4. Tkanka mięśniowa i nerwowa
5. Naczynia, układ limfatyczny
6. Gruczoły zewnątrz- i wewnątrzwydzielnicze
7. Błony śluzowe i ściany przewodów
8. Skóra, płuco, nerka
9. Gonady, narządy zmysłów