Analityka Medyczna - I i II rok

Wykłady kursu histologii: 

 1. Wykład 1 - Tkanka nabłonkowa, techniki mikroskopii świetlnej
 2. Wykład 2 - Tkanka łączna właściwa, tkanki podporowe
 3. Wykład 3 - Krew i hemopoeza
                        Barwienia i techniki histochemiczne
 4. Wykład 4 - Tkanka mięśniowa, tkanka nerwowa
 5. Wykład 5 - Układ naczyniowy, układ oddechowy
 6. Wykład 6 - Układ limfatyczny
                        Immunohistochemia
                        Immunohistochemia - wykład w kolorze
 7. Wykład 7 - Powłoki skórne
                        Techniki specjalne
 8. Wykład 8 - Układ pokarmowy
 9.
Wykład 9 - Gruczoły układu pokarmowego
                        Mikroskopia elektronowa
10. Wykład 10 - Układ dokrewny
11. Wykład 11 - Układ moczowy, układ rozrodczy męski
12. Wykład 12 - Układ rozrodczy żeński
13. Wykład 13 - Narząd wzroku, słuchu i równowagi