Analityka Medyczna II rok

 

Egzamin z histologii

 

Egzamin z histologii (w formie testu) odbędzie się

w dniu 16.06.2017 r. (piątek) o godz. 10.00

 

w sali KONFERENCYJNEJ Katedry Biochemii Lekarskiej, ul. Kopernika 7

 

 

II termin: 04.09.2017

 

 

UWAGA!   Na egzamin należy zaopatrzyć się w dokument

tożsamości ze zdjęciem (KONIECZNIE!) oraz czarny długopis

lub cienkopis, i zapoznać się wcześniej z zasadami dotyczącymi

przebiegu egzaminu (kolokwia testowe – instrukcje)

umieszczonymi na stronie internetowej Katedry.