Analityka Medyczna I i II rok

 

Egzamin z histologii

 

Egzamin z histologii (w formie testu) odbędzie się

w dniu 18.06.2018 r. (poniedziałek) o godz. 15.30

 

w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej, ul. Kopernika 7

 

 

II termin: 04.09.2018

 

 

UWAGA!   Na egzamin należy zaopatrzyć się w dokument

tożsamości ze zdjęciem (KONIECZNIE!) oraz czarny długopis

lub cienkopis, i zapoznać się wcześniej z zasadami dotyczącymi

przebiegu egzaminu (kolokwia testowe – instrukcje)

umieszczonymi na stronie internetowej Katedry.