Analityka Medyczna II rok

Studia Stacjonarne

 

Egzamin z histologii – II termin

 

Egzamin z histologii (w formie testu) odbędzie się w dniu

04.09.2017 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w Katedrze Histologii.

 

 

UWAGA!  Na egzamin należy zaopatrzyć się w dokument

tożsamości ze zdjęciem (KONIECZNIE!) oraz czarny długopis

lub cienkopis, i zapoznać się wcześniej z zasadami dotyczącymi

przebiegu egzaminu (kolokwia testowe – instrukcje)

umieszczonymi na stronie internetowej Katedry.