Analityka Medyczna - Studia Magisterskie – I i II rok
Egzamin z histologii, 2018, II termin - WYNIKI

 

Nr

 

Liczba punktów

Ocena

 

13

35

niedostateczny

28

31

niedostateczny

45

31

niedostateczny

53

20

niedostateczny

55

42

  dostateczny+

 

 

 

bdb  60 - 55 pkt.

db+  54 - 50 pkt.

db  49 - 46 pkt.

dost+  45 - 41 pkt.

dost  40 - 36 pkt.

ndst  35 - 0 pkt.

 

Uwaga ! Studenci, którzy uzyskali 31-35 punktów, mogą

zgłosić się w Katedrze Histologii w dniu 5.09.2018 o godz. 11.00 celem

ustnego dopytania i ewentualnego poprawienia oceny niedostatecznej z egzaminu.

 

Niezgłoszenie się w w/w terminie jest równoznaczne

z utrzymaniem oceny niedostatecznej.