Analityka medyczna, II rok – program zajęć z histologii w roku 2016/17

 

Wykłady – sala seminaryjna A1 Katedry Anatomii, ul. Kopernika 12, w piątki o godz. 8.15 9.45

 

Ćwiczenia mikroskopowe – Katedra Histologii, ul. Kopernika 7, w piątki o godz. 10.00 11.30

 

Ćwiczenia laboratoryjne – Katedra Histologii, ul. Kopernika 7, we środy w godz.:

 8.30 - 10.00 (grupy 1, 3),   10.3012.00 (grupy 2, 4),   12.3014.00 (grupa 5)

 

Egzamin I termin 16.06.17,  II termin 04.09.17

 

Tydzień

Wykłady

 

Ćwiczenia mikroskopowe

(H)

Ćwiczenia laboratoryjne

(T)

1

H: Tkanka nabłonkowa

T: Utrwalanie, utwardzanie i krojenie materiału (03.03)

Teoria mikroskopu, mikroskopowanie. Komórka (03.03)

 

2

H: Tkanka łączna właściwa, tkanki podporowe (10.03)

Tkanka nabłonkowa (10.03)

Ćwiczenia laboratoryjne 1 - grupy 1, 2, 5 (08.03)

3

H: Krew i hemopoeza

T: Barwienie preparatów, histochemia (17.03)

Tkanka łączna właściwa, tkanki podporowe (17.03)

Ćwiczenia laboratoryjne 1 - grupy 3, 4 (15.03)

4

H: Tkanka mięśniowa, tkanka nerwowa (24.03)

Krew i szpik kostny (24.03)

Ćwiczenia laboratoryjne 2 - grupy 1, 2, 5 (22.03)

5

H: Układ naczyniowy, układ oddechowy (31.03)

Tkanka mięśniowa, tkanka nerwowa (31.03)

Ćwiczenia laboratoryjne 2 - grupy 3, 4 (29.03)

6

H: Układ limfatyczny

T: Immunohistochemia (07.04)

Układ naczyniowy, układ oddechowy (07.04)

Ćwiczenia laboratoryjne 3 - grupy 1, 2, 5 (05.04)

 

 

 

Ćwiczenia laboratoryjne 3 - grupy 3, 4 (12.04)

7

H: Skóra i twory skórne

T: Techniki specjalne (21.04)

Układ limfatyczny (21.04)

 

8

H: Układ pokarmowy (28.04)

Skóra i twory skórne (28.04)

Ćwiczenia laboratoryjne 4 - grupy 1, 2, 5 (26.04)

9

H: Gruczoły układu pokarmowego

T: Mikroskopia elektronowa (05.05)

Układ pokarmowy (05.05)

 

 

 

 

Ćwiczenia laboratoryjne 4 - grupy 3, 4 (10.05)

10

H: Gruczoły dokrewne (19.05)

Gruczoły układu pokarmowego (19.05)

 

11

H: Układ wydalniczy, układ rozrodczy męski (26.05)

Gruczoły dokrewne (26.05)

 

12

H: Układ rozrodczy żeński (02.06)

Układ wydalniczy, układ rozrodczy męski (02.06)

 

13

H: Narządy zmysłów (09.06)        DOC

Układ rozrodczy żeński (09.06)