Analityka medyczna, II rok – program zajęć z histologii w roku 2017/18

 

Wykłady – sala seminaryjna A1 Katedry Anatomii, ul. Kopernika 12, w piątki o godz. 8.15 – 9.45

Ćwiczenia mikroskopowe (seminaria) – Katedra Histologii, ul. Kopernika 7, w piątki o godz. 10.00 – 11.30

Ćwiczenia laboratoryjne – Katedra Histologii, ul. Kopernika 7, we środy w godz. 8.30 - 10.00 (grupy 1, 2),

10.30 – 12.00 (grupy 3, 4), 12.30 – 14.00 (grupy 5, 6)

Egzamin I termin - 18.06.18, II termin - 04.09.18

 

Tydzień

Wykłady

 

Ćwiczenia mikroskopowe

(H)

Ćwiczenia laboratoryjne

(T)

1

H: Tkanka nabłonkowa

T: Utrwalanie, utwardzanie i krojenie materiału (02.03)

Teoria mikroskopu, mikroskopowanie, komórka (02.03)

 

2

H: Tkanka łączna właściwa, tkanki podporowe (09.03)

Tkanka nabłonkowa (09.03)

Ćwiczenia laboratoryjne 1 grupy 1, 3 , 5 (07.03)

3

H: Krew i hemopoeza,

T: Barwienie preparatów, histochemia (16.03)

Tkanka łączna właściwa, tkanki podporowe (16.03)

Ćwiczenia laboratoryjne 1 grupy 2, 4, 6 (14.03)

4

H: Tkanka mięśniowa, tkanka nerwowa (23.03)

Krew i szpik kostny (23.03)

Ćwiczenia laboratoryjne 2 grupy 1, 3, 5 (21.03)

 

 

 

Ćwiczenia laboratoryjne 2 grupy 2, 4, 6 (28.03)

5

H: Układ naczyniowy, układ oddechowy (06.04)

Tkanka mięśniowa, tkanka nerwowa (06.04)

Ćwiczenia laboratoryjne 3 grupy 1, 3, 5 (04.04)

6

H: Układ limfatyczny

T: Immunohistochemia (13.04)

Układ naczyniowy, układ oddechowy (13.04)

Ćwiczenia laboratoryjne 3 grupy 2, 4, 6 (11.04)

7

H: Skóra i twory skórne

T: Techniki specjalne (20.04)

Układ limfatyczny (20.04)

Ćwiczenia laboratoryjne 4 grupy 1, 3, 5 (18.04)

8

H: Układ pokarmowy

T: Mikroskopia elektronowa (27.04)

Skóra i twory skórne (27.04)

Ćwiczenia laboratoryjne 4 grupy 2, 4, 6 (25.04)

9

 

 

 

10

H: Gruczoły układu pokarmowego, gruczoły dokrewne (11.05)

Układ pokarmowy (11.05)

 

11

H: Układ wydalniczy, układ rozrodczy męski (25.05)

Gruczoły układu pokarmowego

Gruczoły dokrewne (25.05)

 

12

H: Układ rozrodczy żeński (08.06)

Układ wydalniczy, układ rozrodczy męski (08.06)

 

13

H: Narządy zmysłów (15.06)

Układ rozrodczy żeński (15.06)