Katedra i Zakład Histologii                                                                             2017/2018

Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

 

 

Analityka Medyczna – I i II rok studia magisterskie

 

KURS HISTOLOGII                 

INFORMACJE I REGULAMIN KURSU

 

 

1. Kurs obejmuje dwa działy tematyczne:

a. metody przygotowania materiału biologicznego do badań mikroskopowych (techniki),

b. podstawy histologii.

 

2. W ramach kursu będą się odbywać:

a. wykłady,

b. ćwiczenia laboratoryjne (dział: techniki) obejmują przeprowadzenie podstawowych procedur laboratoryjnych prowadzących do wykonania preparatu mikroskopowego,

c. ćwiczenia mikroskopowe (dział: podstawy histologii) uczą identyfikacji tkanek, narządów i struktur w preparatach na poziomie mikroskopu świetlnego i elektronowego.

 

3. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Wymagane jest teoretyczne przygotowanie studentów z zakresu tematycznego danego ćwiczenia. Ocena niedostateczna lub nieobecność powoduje niezaliczenie ćwiczenia. Materiał ten należy zdać u prowadzącego ćwiczenia. Zaliczenie kursu wymaga zaliczenia wszystkich ćwiczeń.

 

Przekroczenie limitu 4 nieobecności na ćwiczeniach (w tym nie więcej niż 2 nieobecności na ćwiczeniach laboratoryjnych) niezależnie od zdania materiału z tych ćwiczeń powoduje automatyczne niezaliczenie kursu.

 

4. Egzamin (testowy, 60 pytań, próg zdania 60%) obejmuje całość materiału z obu działów.

 

5. Decyzje dotyczące zaliczenia kursu i egzaminu podejmuje Kierownik Katedry Histologii, prof. dr hab. Jan A. Litwin.

 

6. Obowiązujące materiały do nauki:

- techniki: J.A. Litwin, M. Gajda: Podstawy technik mikroskopowych; Wydawnictwo UJ, Kraków 2011

- podstawy histologii: materiały wewnętrzne i wykłady, dostępne na stronie internetowej katedry (http://www.histologia.cm-uj.krakow.pl/Analityka/Analityka.html).