Analityka medyczna, I rok – program zajęć z histologii w roku 2017/18

 

Wykłady – sala wykładowa Katedry Anatomii, ul. Kopernika 12, w poniedziałki o godz. 12.15 – 13.45

Ćwiczenia mikroskopowe – Katedra Histologii, ul. Kopernika 7, we środy o godz. 14.15 - 15.45

Ćwiczenia laboratoryjne – Katedra Histologii, ul. Kopernika 7, we wtorki

w godz. 8.30 - 10.00 (grupy 1, 2), 10.30 – 12.00 (grupy 3, 4), 14.00 – 15.30 (grupa 5, 6)

 

Egzamin  I termin - 18.06.18,  II termin - 04.09.18

 

Tydzień

Wykłady

 

Ćwiczenia mikroskopowe

(H)

Ćwiczenia laboratoryjne

(T)

1

H: Tkanka nabłonkowa

T: Utrwalanie, utwardzanie i krojenie materiału (26.02.)

Teoria mikroskopu, mikroskopowanie, komórka (28.02.)

Ćwiczenia laboratoryjne 1 grupy 1, 3 , 5 (27.02)

2

H: Tkanka łączna właściwa, tkanki podporowe (05.03)

Tkanka nabłonkowa (07.03)

Ćwiczenia laboratoryjne 1 grupy 2, 4, 6 (06.03)

3

H: Krew i hemopoeza,

T: Barwienie preparatów, histochemia (12.03)

Tkanka łączna właściwa, tkanki podporowe (14.03)

Ćwiczenia laboratoryjne 2 grupy 1, 3, 5 (13.03)

4

H: Tkanka mięśniowa, tkanka nerwowa (19.03)

Krew i szpik kostny (21.03)

Ćwiczenia laboratoryjne 2 grupy 2, 4, 6 (20.03)

5

H: Układ naczyniowy, układ oddechowy (26.03)

Tkanka mięśniowa, tkanka nerwowa (28.03)

Ćwiczenia laboratoryjne 3 grupy 1, 3, 5 (27.03)

6

H: Układ limfatyczny

T: Immunohistochemia (09.04)

Układ naczyniowy, układ oddechowy (11.04)

Ćwiczenia laboratoryjne 3 grupy 2, 4, 6 (10.04)

7

H: Skóra i twory skórne

T: Techniki specjalne (16.04)

Układ limfatyczny (18.04)

Ćwiczenia laboratoryjne 4 grupy 1, 3, 5 (17.04)

8

H: Układ pokarmowy (23.04)

Skóra i twory skórne (25.04)

Ćwiczenia laboratoryjne 4 grupy 2, 4, 6 (24.04)

9

H: Gruczoły układu pokarmowego

T: Mikroskopia elektronowa (07.05)

Układ pokarmowy (09.05)

 

10

H: Gruczoły dokrewne (14.05)

Gruczoły układu pokarmowego (16.05)

 

11

H: Układ wydalniczy, układ rozrodczy męski (21.05)

Gruczoły dokrewne (23.05)

 

12

H: Układ rozrodczy żeński (28.05)

Układ wydalniczy, układ rozrodczy męski (30.05)

 

13

H: Narządy zmysłów (04.06)

Układ rozrodczy żeński (06.06)