Seminaria (zajęcia zintegrowane) z histologii w ramach kursu

dermatologii dla III roku Wydziału Lekarskiego CMUJ

 

odbywają się o godz. 8.15 w budynkach przy ul. Kopernika 7

 

W poniedziałek 26.02.2018 grupa 8, 9 - sala konferencyjna Katedry Biochemii Lekarskiej

 

 

Wykład PDF