Seminaria z histologii w ramach kursu dermatologii

dla III roku Wydziału Lekarskiego CMUJ

 

odbędą się o godz. 8.15  na ul. Kopernika 7:

 

 

 

                                                                                                                                                        W piątek 22.02.2019  grupy 8, 9 - Katedra Biochemii -  sala KONFERENCYJNA

 

 

                                                                                                                                                         W piątek  15.03.2019   grupy 5, N13 - Katedra Biochemii - sala WYKŁADOWA

 

 

                                                                                                                                                                W piątek 29.03.2019  grupa 10 -  Katedra Histologii -  Sala C

 

 

                                                                                                                                                               We środę  24.04.2019   grupa N11 - Katedra Histologii - Sala C

 

 

                                                                                                                                                       W poniedziałek 20.05.2019  grupy 2, 7 -  Katedra Biochemii - sala WYKŁADOWA

 

                                                                                                                                            
 

 

Wykład PDF