Materiały dla studentów Fizyki Medycznej UJ:

1. Komórka
2. Tkanka nabłonkowa
3. Tkanka łączna
4. Tkanki podporowe, krew
5. Tkanka mięśniowa i nerwowa
6. Naczynia, układ oddechowy
7. Układ limfatyczny, skóra
8. Układ pokarmowy
9. Gruczoły zewnątrz- i wewnątrzwydzielnicze
10. Układ wydalniczy, układ rozrodczy męski i żeński
11. Narząd wzroku oraz słuchu i równowagi