Wykłady kursu Fizyki Medycznej UJ:

1.  Komórka
2. Tkanka nabłonkowa
3. Tkanka łączna
4. Tkanki podporowe, krew
5. Tkanka mięśniowa i nerwowa
6. Układ naczyniowy i oddechowy
7. Układ limfatyczny, skóra
8. Układ pokarmowy
9. Gruczoły zewnątrz- i wewnątrzwydzielnicze
10. Układ wydalniczy, układ rozrodczy męski i żeński
11. Narząd wzroku oraz słuchu i równowagi