FIZYKA MEDYCZNA UJ - EGZAMIN Z HISTOLOGII
ZALICZENIE EGZAMIN ZALICZENIE
ID pkt ocena pkt ocena średnia ocena
1 8,0 4 49 4,5 5,8-6,5 3,0
2 8,3 4,5 38 4,0 6,6-7,5 3,5 podwyższenie
3 8,0 4 43 4,0 7,6-8,0 4,0 oceny z egz.
4 8,0 4,0 44 4,0 8,1-8,5 4,5 o pół stopnia
5 8,6 5,0 45 5,0 8,6-9,0 5,0 o stopień
6 7,2 3,5 39 3,5 od 9,1 5,0 zwoln. z egz.
7 7,3 3,5 38 3,5
8 6,8 3,5 45 4,0
9 5,8 3,0 23 2,0 EGZAMIN
10 7,0 3,5 31 3,0 pkt ocena
11 6,9 3,5 24 2,0 30-35 3,0
12 8,3 4,5 49 5,0 36-41 3,5
13 7,3 3,5 35 3,0 42-47 4,0
14 8,5 4,5 40 4,0 48-53 4,5
15 7,4 3,5 35 3,0 54-60 5,0
16 7,8 4,0 17 2,0
17 8,3 4,5 53 5,0
Studenci, którzy uzyskali ocenę niedostateczną (2.0) mogą zgłosić się w Katedrze Histologii
w dniu 19.06 o godz. 10.00 celem ewentualnego poprawienia oceny z egzaminu w pierwszym
terminie