KURS HISTOLOGII                                                                     2017

 

Informacje dla studentów kierunku Fizyka Medyczna UJ

 

1. Kurs obejmuje wykłady i ćwiczenia:

 · wykłady stanowią podstawę do nauki przedmiotu,

 · ćwiczenia mają formę zajęć z preparatami przy mikroskopach oraz dyskusji z prowadzącym.

 

2. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Przekroczenie limitu 2 nieobecności na ćwiczeniach powoduje niezaliczenie przedmiotu i niedopuszczenie do egzaminu.

 

3. Ostateczne decyzje dotyczące dopuszczenia do egzaminu i wyników egzaminu podejmuje prowadzący kurs (dr Ewa Jasek-Gajda).

 

Materiały do nauki:

Materiały wewnętrzne dostępne na stronie internetowej Katedry Histologii CM UJ:  www.histologia.cm-uj.krakow.pl

Materiały wykładowe dostępne na stronie internetowej Katedry Histologii CM UJ:  www.histologia.cm-uj.krakow.pl

Podręcznik uzupełniajacy (nieobowiązkowy): T. Cichocki, J.A. Litwin, J. Mirecka: Kompendium histologii, Wydawnictwo UJ, 2016

 

Wykłady: piątki, godz. 8.00 – 9.30  - Katedra Histologii, ul. Kopernika 7, II p., sala C

Ćwiczenia:  czwartki, godz. 8.00 9.30 - Katedra Histologii,  sala C

    
EGZAMIN (testowy, 60 pytań) – termin do uzgodnienia