Kierunek lekarski

Ogłoszenia

Informacje i regulamin kursu 2016/2017

Program wykładów 2016/2017

Program ćwiczeń 2016/2017

Kolokwia testowe - instrukcje


Materiały:

Wykłady kursu histologii

Preparaty obowiązujące do egzaminu praktycznego

Elektronogramy obowiązujące do egzaminu praktycznego