Kierunek lekarski

Ogłoszenia

Informacje i regulamin kursu 2017/2018

Program wykładów 2017/2018

Program ćwiczeń 2017/2018
(aktualizacja 11.09.2017)

Kolokwia testowe - instrukcje


Materiały:

Wykłady kursu histologii

Preparaty obowiązujące do egzaminu praktycznego

Elektronogramy obowiązujące do egzaminu praktycznego