Kierunek lekarski

Ogłoszenia

Kolokwium z cytologii i tkanek - II termin

Informacje i regulamin kursu 2017/2018

Program wykładów 2017/2018

Program ćwiczeń 2017/2018


Kolokwia testowe - instrukcje


Materiały:

Wykłady kursu histologii

Preparaty obowiązujące do egzaminu praktycznego

Elektronogramy obowiązujące do egzaminu praktycznego