Kierunek lekarski

Ogłoszenia

Kolokwium Zaliczeniowe II termin


Kolokwium zaliczeniowe - WYNIKI

Egzamin Praktyczny-Harmonogram
                                                               
Egzamin Teoretyczny


Informacje i regulamin kursu 2018/2019

Program ćwiczeń 2018/2019

Program wykładów 2018/2019


Kolokwia testowe - instrukcje

Materiały:

Wykłady kursu histologii

Preparaty obowiązujące do egzaminu praktycznego

Elektronogramy obowiązujące do egzaminu praktycznego