Kierunek lekarski

Ogłoszenia
Informacje i regulamin kursu 2018/2019

Program ćwiczeń 2018/2019

Program wykładów 2018/2019


Kolokwia testowe - instrukcje

Materiały:

Wykłady kursu histologii

Preparaty obowiązujące do egzaminu praktycznego

Elektronogramy obowiązujące do egzaminu praktycznego