Kierunek lekarski

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY – ELEKTRONOGRAMY

 

Struktury do rozpoznania

 

Komórka: jądro, jąderko, por w otoczce jądrowej, organelle, glikokaliks

 

Struktury powierzchniowe nabłonków: brzeżek szczoteczkowy, rzęski (migawki)

 

Połączenia międzykomórkowe: strefa zamykająca, desmosom, połączenie szczelinowe

(również obrazy z metody mrożenia i łamania)

 

Blaszka podstawna

 

Komórki tkanki łącznej: fibroblast, makrofag, mastocyt, plazmocyt

 

Elementy morfotyczne krwi: neutrofil, eozynofil, limfocyt, monocyt, płytka krwi

 

Osteocyt, osteoklast

 

Struktury mięśniowe: sarkomer (prążki i linie), kanalik T, triada mięśniowa, wstawka w

mięśniu sercowym

 

Niezmielinizowane i zmielinizowane włókno nerwowe, synapsa

 

Naczynie włosowate o ścianie ciągłej i okienkowej

 

Bariery: powietrze-krew, filtracyjna nerki, łożyskowa

 

Typowe komórki wydzielnicze: komórka surowicza, komórka śluzowa, komórka

steroidogenna

 

Inne komórki: pneumocyt II typu, komórka okładzinowa, enterocyt, komórka kubkowa,

komórka DNES w nabłonku, hepatocyt (biegun naczyniowy i żółciowy), komórka kanalika

proksymalnego i dystalnego nerki, oocyt, komórka alfa i beta wysepki trzustkowej

 

Witka plemnika (przekrój przez część pośrednią)

 

Fotoreceptory: pręcik i czopek