KIERUNEK LEKARSKI

 

Preparaty obowiązujące do egzaminu praktycznego:

 

 

Tkanka łączna właściwa:

 

Tkanki podporowe:

 

Krew:

 

Tkanka mięśniowa:

 

Tkanka nerwowa:

 

Układ naczyniowy:

 

Układ limfatyczny:

 

Układ oddechowy:

 

Jama ustna:

 

Ślinianki:

 

Cewa pokarmowa:

 

Gruczoły układu pokarmowego:

 

Skóra i twory skórne:

 

Gruczoły dokrewne:

 

Układ moczowy:

 

Układ rozrodczy męski:

 

Układ rozrodczy żeński:

 

Narząd wzroku: