Wykłady kursu histologii - kierunek lekarski
 1. Komórka cz. 1
 2. Komórka cz. 2
 3. Tkanka nabłonkowa
 4. Tkanka łączna
 5. Tkanki podporowe
 6. Krew i hematopoeza
 7. Tkanka mięśniowa
 8. Tkanka nerwowa
 9. Układ naczyniowy
10. Układ limfatyczny
11. Powłoki skórne
12. Układ pokarmowy cz. 1
13. Układ pokarmowy cz. 2
14. Wątroba i trzustka
15. Układ dokrewny cz. 1
16. Układ dokrewny cz. 2
17. Układ rozrodczy żeński cz. 1
18. Układ rozrodczy żeński cz. 2
19. Układ rozrodczy męski
20. Układ oddechowy
21. Układ moczowy
22. Narząd wzroku
23. Narząd słuchu i równowagi
24. Wykład repetytoryjny