Wykłady kursu histologii - kierunek lekarski
 1. Komórka cz. 1

 
2. Komórka cz. 2
 3. Tkanka nabłonkowa
 4. Tkanka łączna właściwa
 5. Tkanki podporowe
 6. Krew i hematopoeza
 7. Tkanka mięśniowa
 8. Tkanka nerwowa
 9. Układ naczyniowy
10. Układ limfatyczny
11. Powłoki skórne
12. Układ pokarmowy cz. 1
13. Układ pokarmowy cz. 2
14. Trzustka i wątroba
15. Układ dokrewny cz. 1
16. Układ dokrewny cz. 2
17. Układ rozrodczy żeński
18. Łożysko i gruczoł mlekowy
19. Układ rozrodczy męski
20. Układ oddechowy
21. Układ moczowy
22. Narząd wzroku
23. Narząd słuchu i równowagi