Nr Egzamin praktyczny Egzamin testowy Cytologia + Tkanki Bonus prakt. OCENA              
  Bonus duży              
  Bonus mały              
  1 13 90     bardzo dobry              
  2 10 68     dostateczny+              
  3 12,5 70     dostateczny+              
  4 12,5 56     niedostateczny     bdb 91 - 100 pkt.     
  5 15 72     dobry     db+ 83 - 90 pkt.    
  6 13,5 73     dostateczny+     db   75 - 82 pkt.    
  7 11 86     bardzo dobry     dost + 68 - 74 pkt.    
  8 12 36     niedostateczny     dost   60 - 67 pkt.    
  9 10 71     dostateczny+     ndst  59 - 0 pkt.    
  10 14 93     bardzo dobry     [ ] - ocena warunkowa (niezdany egzamin praktyczny)
  11 14 85     bardzo dobry              
  12 11,5 57     niedostateczny              
  13 12 55     niedostateczny              
  14 9 65     dostateczny              
  15 11 71     dostateczny+              
  16 11,5 51     niedostateczny              
  17 10 56     niedostateczny              
  18 12 55     niedostateczny              
  19 14 91     bardzo dobry              
  20 12 80     dobry+              
  21 13,5 70     dobry              
  22 14,5 92     bardzo dobry              
  23 9,5 68     dobry              
  24 15 93     bardzo dobry              
  25 12,5 73     dobry+              
  26 14,5 85     bardzo dobry              
  27 13 74     dostateczny+              
  28 10,5 45     niedostateczny              
  29 14 86     bardzo dobry              
  30 13,5 78     dobry+              
  31 14 92     bardzo dobry              
  32 13,5 54     niedostateczny              
  33 13 90     bardzo dobry              
  34 13 81     bardzo dobry              
  35 14,5 91     bardzo dobry              
  36 12,5 80     dobry              
  37 13 79     dobry+              
  38 13 86     bardzo dobry              
  39 10,5 63     dostateczny+              
  40 14 53     niedostateczny              
  41 14 84     dobry+              
  42 11 55     niedostateczny              
  43 14 86     bardzo dobry              
  44 12,5 86     bardzo dobry              
  45 12 72     dobry              
  47 13,5 72     dobry              
  48 15 96     bardzo dobry              
  49 12 85     bardzo dobry              
  50 9 75     dobry+              
  51 13 74     dobry              
  52 14 84     bardzo dobry              
  53 12,5 76     dobry+              
  54 10 65     dostateczny+              
  55 10,5 80     dobry+              
  56 14 78     dobry              
  57 10,5 69     dostateczny+              
  58 15 64     dostateczny+              
  60 11,5 82     bardzo dobry              
  61 13 74     dobry              
  62 7,5 59     niedostateczny              
  63 11,5 46     niedostateczny              
  64 5,5 36     niedostateczny              
  65 13 92     bardzo dobry              
  66 14,5 91     bardzo dobry              
  67 11 80     dobry+              
  68 9 80     dobry              
  69 11 77     dobry+              
  70 11,5 90     bardzo dobry              
  71 9 54     niedostateczny              
  72 12 78     dobry              
  73 11,5 79     dobry              
  74 11,5 43     niedostateczny              
  75 11,5 72     dobry              
  76 5,5 41     niedostateczny              
  77 11,5 68     dobry              
  78 12,5 45     niedostateczny              
  79 15 63     dostateczny              
  81 7 62     [dostateczny]              
  82 10,5 70     dostateczny+              
  83 12,5 60     dostateczny              
  84 10 38     niedostateczny              
  85 13,5 64     dostateczny              
  86 13 72     dobry              
  87 11,5 60     dostateczny              
  88 11 49     niedostateczny              
  90 12 61     dostateczny              
  91 13 78     dobry              
  92 12 91     bardzo dobry              
  93 10,5 77     dobry+              
  94 9,5 47     niedostateczny              
  95 10,5 47     niedostateczny              
  96 11,5 76     dobry              
  97 6 44     niedostateczny              
  98 10,5 82     dobry+              
  99 10 51     niedostateczny              
  100 9,5 68     dostateczny+              
  101 12,5 61     dostateczny              
  102 10 40     niedostateczny              
  103 13,5 86     bardzo dobry              
  104 13,5 77     dobry              
  105 9 47     niedostateczny              
  106 12,5 48     niedostateczny              
  107 11,5 77     dobry+              
  108 12,5 71     dostateczny+              
  109 11,5 69     dostateczny+              
  110 13,5 64     dostateczny+              
  111 15 89     bardzo dobry              
  112 9 60     dostateczny              
  113 11,5 51     niedostateczny              
  114 15 87     bardzo dobry              
  115 7,5 53     niedostateczny              
  116 6 53     niedostateczny              
  117 10 58     niedostateczny              
  118 13,5 89     bardzo dobry              
  119 13,5 88     dobry+              
  120 14 84     bardzo dobry              
  121 14 88     bardzo dobry              
  122 14 77     dobry+              
  123 12 60     dostateczny              
  124 13 77     dobry              
  125 7,5 72     [dostateczny+]              
  126 14,5 74     dobry              
  127 10 80     dobry              
  128 12 70     dobry              
  129 13 45     niedostateczny              
  130 11,5 68     dobry              
  131 12,5 68     dobry+              
  132 14,5 74     dobry              
  133 13 81     dobry+              
  134 12,5 69     dostateczny+              
  135 10 75     dobry+              
  136 12,5 83     bardzo dobry              
  137 10 57     niedostateczny              
  138 11,5 71     dobry              
  139 11,5 63     dostateczny+              
  140 13,5 66     dostateczny              
  141 14 78     bardzo dobry              
  142 14 66     dostateczny+              
  143 14 66     dostateczny+              
  144 12,5 76     dobry+              
  145 12 67     dostateczny+              
  146 11 76     dobry              
  147 14 78     dobry              
  148 12 74     dostateczny+              
  149 10 72     dobry              
  150 15 61     dostateczny+              
  151 14 85     bardzo dobry              
  152 10,5 78     dobry              
  153 15 78     dobry+              
  154 11,5 79     dobry              
  155 9,5 76     dobry              
  156 11 47     niedostateczny              
  157 14 95     bardzo dobry              
  158 12,5 82     dobry+              
  159 13,5 98     bardzo dobry              
  160 5 48     niedostateczny              
  161 10,5 76     dobry              
  162 12 83     dobry+              
  163 14,5 73   bonus dobry              
  164 15 86     bardzo dobry              
  165 14,5 76     dobry              
  166 15 61     dostateczny+              
  167 15 91     bardzo dobry              
  168 11 48     niedostateczny              
  169 13 90     bardzo dobry              
  170 15 86     bardzo dobry              
  171 14 87     bardzo dobry              
  172 13,5 64     dostateczny              
  173 13 79     dobry+              
  174 14 83     bardzo dobry              
  175 14,5 65     dostateczny+              
  176 10 52     niedostateczny              
  177 12 55     niedostateczny              
  178 14 81     dobry+              
  179 12,5 60     dostateczny              
  180 9,5 62     dostateczny              
  181 13 73     dobry              
  182 14 63     dostateczny              
  183 14 69     dostateczny+              
  184 13 68     dostateczny+              
  185 15 91     bardzo dobry              
  186 13,5 61     dostateczny              
  187 11,5 76     dobry              
  188 9,5 63     dostateczny              
  190 10,5 49     niedostateczny              
  191 13 78     dobry              
  192 11 73     dostateczny+              
  193 11,5 68     dobry              
  194 13 63     dostateczny              
  195 11,5 40     niedostateczny              
  196 11 56     niedostateczny              
  199 13,5 57     niedostateczny              
  200 10 69     dostateczny+              
  201 11,5 59     niedostateczny              
  202 12 66     dostateczny+              
  203 13 84     bardzo dobry              
  204 14 63     dostateczny+              
  205 11,5 42     niedostateczny              
  206 13,5 46     niedostateczny              
  207 13 71     dostateczny+              
  208 11 43     niedostateczny              
  209 11,5 68     dostateczny+              
  210 13,5 81     dobry+              
  211 13 78     dobry+              
  213 9 49     niedostateczny              
  214 10 57     niedostateczny              
  215 13 71     dobry+              
  216 12 81     dobry+              
  217 10,5 62     dostateczny+              
  218 9 35     niedostateczny              
  219 13,5 60     dostateczny              
  220 11,5 55     niedostateczny              
  221 13 44     niedostateczny              
  222 10 37     niedostateczny              
  223 12 67     dostateczny              
  224 13 52     niedostateczny              
  225 12,5 68     dostateczny+              
  226 13,5 76     dobry+              
  228 13,5 62     dostateczny              
  229 13,5 63     dostateczny              
  230 10,5 51     niedostateczny              
  231 12 58     niedostateczny              
  232 12 78     dobry+              
  233 8 55     niedostateczny              
  234 13,5 66     dostateczny+              
  235 13 81     dobry              
  236 9,5 63     dostateczny              
  237 10 54     niedostateczny              
  238 11,5 78     dobry              
  239 12,5 73     dostateczny+              
  240 11,5 49     niedostateczny              
  241 11 68     dostateczny+              
  242 11,5 73     dostateczny+              
  243 12 88     bardzo dobry              
  244 11 75     dobry              
  245 6 27     niedostateczny              
  246 6,5 53     niedostateczny              
  247 10,5 41     niedostateczny              
  248 6 58     niedostateczny              
  249 11,5 66     dostateczny              
  250 10,5 79     dobry              
  251 11 73     dostateczny+              
  252 10,5 68     dostateczny+              
  253 14 57     niedostateczny              
  254 11 62     dostateczny              
  255 9 64     dostateczny              
  256 9 50     niedostateczny              
  257 12,5 50     niedostateczny              
  258 12,5 52     niedostateczny              
  259 9,5 43     niedostateczny              
  260 10 69     dostateczny+              
  261 9,5 41     niedostateczny              
  262 13,5 84     bardzo dobry              
  263 11 57     niedostateczny              
  264 10 56     niedostateczny              
  265 12,5 54     niedostateczny              
  266 6 62     [dostateczny]              
  267 9 50     niedostateczny              
  268 10 58     niedostateczny              
  269 8 36     niedostateczny              
  270 13,5 81     dobry              
  271 12 72     dostateczny+              
  272 12 47     niedostateczny              
  273 10,5 45     niedostateczny              
  274 11 48     niedostateczny              
  275 12 63     dostateczny              
  276 14,5 87     bardzo dobry              
  277 8 44     niedostateczny              
  278 10,5 73     dostateczny+              
  280 4 39     niedostateczny              
  281 12,5 49     niedostateczny              
  282 8 49     niedostateczny              
  283 9 63     dostateczny              
  284 11,5 41     niedostateczny              
  285 14 74   bonus dobry