Nr Punkty OCENA                            
  4 73 dostateczny+                            
  8 59 [niedostateczny]                            
  12 78 dobry                            
  13 90 dobry+   bdb 91 - 100 pkt.                     
  16 92 bardzo dobry   db+ 83 - 90 pkt.                    
  17 68 dostateczny+   db   75 - 82 pkt.                    
  18 85 dobry+   dost + 68 - 74 pkt.                    
  28 55 [niedostateczny]   dost   60 - 67 pkt.                    
  32 66 dostateczny   ndst  59 - 0 pkt.                    
  40 73 dostateczny+   [niedostateczny] - Studenci, który uzyskali 50 – 59 pkt.               
  42 78 dobry   mogą zgłosić się w Katedrze Histologii w dniu 22.02.br o godz. 10.00            
  59 51 [niedostateczny]   celem ustnego dopytania i ewentualnego poprawienia oceny niedostatecznej z egzaminu.      
  62 72 dostateczny+   Niezgłoszenie się w w/w terminie jest równoznaczne z utrzymaniem oceny niedostatecznej.      
  63 0 nieobecny                            
  64 52 [niedostateczny]                            
  71 80 dobry                            
  74 62 dostateczny                            
  76 56 [niedostateczny]                            
  78 84 dobry+                            
  84 68 dostateczny+                            
  88 62 dostateczny                            
  94 53 [niedostateczny]                            
  95 68 dostateczny+                            
  97 54 [niedostateczny]                            
  99 58 [niedostateczny]                            
  102 55 [niedostateczny]                            
  105 55 [niedostateczny]                            
  106 56 [niedostateczny]                            
  113 70 dostateczny+                            
  115 74 dostateczny+                            
  116 62 dostateczny                            
  117 66 dostateczny                            
  129 71 dostateczny+                            
  137 70 dostateczny+                            
  160 72 dostateczny+                            
  168 66 dostateczny                            
  176 71 dostateczny+                            
  177 84 dobry+                            
  195 61 dostateczny                            
  196 64 dostateczny                            
  197 21 niedostateczny                            
  199 79 dobry                            
  201 65 dostateczny                            
  205 67 dostateczny                            
  206 70 dostateczny+                            
  208 78 dobry                            
  213 67 dostateczny                            
  214 56 [niedostateczny]                            
  218 0 nieobecny                            
  220 59 [niedostateczny]                            
  221 85 dobry+                            
  222 52 [niedostateczny]                            
  224 85 dobry+                            
  230 76 dobry                            
  231 85 dobry+                            
  233 57 [niedostateczny]                            
  237 67 dostateczny                            
  240 57 [niedostateczny]                            
  245 62 dostateczny                            
  246 59 [niedostateczny]                            
  247 62 dostateczny                            
  248 46 niedostateczny                            
  253 84 dobry+                            
  256 58 [niedostateczny]                            
  257 83 dobry+                            
  258 81 dobry                            
  259 55 [niedostateczny]                            
  261 52 [niedostateczny]                            
  263 64 dostateczny                            
  264 43 niedostateczny                            
  265 54 [niedostateczny]                            
  267 78 dobry                            
  268 76 dobry                            
  269 50 [niedostateczny]                            
  272 60 dostateczny                            
  273 68 dostateczny+                            
  274 83 dobry+                            
  277 67 dostateczny                            
  279 62 dostateczny                            
  280 48 niedostateczny                            
  281 72 dostateczny+                            
  282 61 dostateczny                            
  284 55 [niedostateczny]