Kierunek Lekarski

(studia stacjonarne i niestacjonarne)

 

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY – II termin

 

 

Egzamin praktyczny ze znajomości preparatów

histologicznych odbędzie się w Katedrze Histologii w dniu:

 

20.02.2018 (wtorek) o godz. 10.00

 

 

Proszę przynieść ze sobą długopis i dokument tożsamości ze zdjęciem.