Kierunek Lekarski

(studia stacjonarne i niestacjonarne)

 

 

EGZAMIN TEORETYCZNY – II termin

 

Egzamin teoretyczny z histologii odbędzie się w dniu:

 

21.02.2018 (środa) o godz. 10.00

 

wg następującego harmonogramu:

 

Katedra Histologii - sala C

 

Grupy:  1, 2, 3    

 

Sala WYKŁADOWA Katedry Biochemii UJ CM, ul. Kopernika 7

 

Grupy:  4 - 20N 

 

UWAGA!  Na egzamin należy zaopatrzyć się w dokument

tożsamości ze zdjęciem (KONIECZNIE!) oraz czarny długopis

lub cienkopis, i zapoznać się wcześniej z zasadami dotyczącymi

przebiegu kolokwium (kolokwia testowe – instrukcje)

umieszczonymi na stronie internetowej Katedry.