Egzamin praktyczny

 

KIERUNEK LEKARSKI

studia stacjonarne i niestacjonarne

 

Zaliczenie praktycznej znajomości preparatów histologicznych

odbędzie się w dniach 29.01.2018 (poniedziałek) – 30.01.2018 (wtorek)

w Katedrze Histologii według następującego harmonogramu:

 

29.01  (poniedziałek)

godz. 8.00 - gr. 3, 4, 7, 16N

godz. 11.00 - gr. 2, 6, 9, 17N

godz. 14.00 - gr. 10, 14, 15, 18N

 

30.01  (wtorek)

godz. 8.00 - gr. 5, 12, 13, 20N

godz. 11.00 - gr. 1, 8, 11, 19N

 

Proszę przynieść ze sobą długopis i dokument tożsamości ze zdjęciem.