Egzamin teoretyczny

 

KIERUNEK LEKARSKI

studia stacjonarne i niestacjonarne

 

Egzamin z histologii (w formie testu) odbędzie się

w dniu 1.02.2018 (czwartek) o godz. 12.00

według następującego harmonogramu:

 

Centrum Dydaktyczno-Kongresowe CM UJ, ul. Łazarza 16:

 

aula A - grupy: 2, 4, 7

 

aula B - grupy: 8, 12, 18N 

 

aula C - grupy: 9, 13, 14, 19N

 

aula D - grupy: 10, 11, 17N

 

sala S1 - grupy: 1, 3

 

 

Sala WYKŁADOWA Katedry Biochemii CM UJ, ul. Kopernika 7:

 

grupy: 5, 6, 15, 16N, 20N

 

 

II termin21.02.2018, godz. 10.00

 

UWAGA!  Na egzamin należy zaopatrzyć się w dokument

tożsamości ze zdjęciem (KONIECZNIE!) oraz czarny długopis

lub cienkopis, i zapoznać się wcześniej z zasadami dotyczącymi

przebiegu egzaminu (kolokwia testowe – instrukcje)

umieszczonymi na stronie internetowej Katedry.