KIERUNEK  LEKARSKI

 

Kolokwium zaliczeniowe (dopuszczające do I terminu egzaminu - w formie testowej)

odbędzie się:

 

w  dniu  12.01.2018 r. (piątek) o godz. 18.20

 

w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej

 

 

 

UWAGA!  Na sprawdzian należy zaopatrzyć się w dokument

tożsamości ze zdjęciem oraz czarny długopis lub cienkopis,

i zapoznać się wcześniej z zasadami dotyczącymi

przebiegu kolokwium (kolokwia testowe – instrukcje)

umieszczonymi na stronie internetowej Katedry.