Ostatni wykład repetytoryjny (22 stycznia) będzie dotyczył teorii

i ma przedstawić te zagadnienia, które w odczuciu studentów są

trudne, niejasne, albo zostały w niewystarczający sposób ujęte

na wykładach lub w podręczniku.

 

Proszę zatem o zgłaszanie propozycji – ale dotyczących konkretnych

zagadnień, a nie całych działów histologii (propozycje typu „układ rozrodczy”

albo „układ pokarmowy” ze zrozumiałych względów nie zostaną wzięte pod uwagę).

Sugeruję przeprowadzenie dyskusji w obrębie roku i wstępne uzgodnienie

proponowanych tematów.

 

Proszę o przesłanie proponowanych tematów mailem (mmlitwin@cyf-kr.edu.pl)

najpóźniej do 16 stycznia (muszę mieć trochę czasu na przygotowanie wykładu).

 

J.A. Litwin