1. Przysadka mózgowa - część obwodowa, część pośrednia, wyrostek lejkowaty
    Pituitary gland - pars distalis, pars intermedia, pars nervosa

Wstecz
Back