7. Rdzeń nadnerczy
    Adrenal medulla

Kora - w. siatkowata                                                            Rdzeń
Cortex - z. reticularis                                                           Medulla
Wstecz
Back