8. Przytarczyce
    Parathyroid gland

 
Komórki główne i komórki oksyfilne
Chief cells and oxyphil cells (bright red)

Wstecz
Back