10. Ślinianka podjęzykowa
    Sublingual gland


Cewki śluzowe i przewody prążkowane
Mocous tubules and striated ducts


Żyła, tętnica i przewód międzyzrazikowy
Vein, artery and interlobular duct


Ślinianka podjęzykowa - barwienie AZAN

Sublingual gland - AZAN staining

Wstecz
Back