11. Ślinianka podżuchwowa
    Submandibular gland


Pęcherzyki surowicze, cewki śluzowe z półksiężycami surowiczymi, przewody prążkowane
Serous acini, mucous tubules with serous demilunes, striated ducts

Wstecz
Back