4. Brodawka grzybowata
    Fungiform papilla
Brodawka grzybowata - barwienie AZAN
Fungiform papilla - AZAN staining

Wstecz
Back