9. Ślinianka przyuszna
    Parotid gland


Pęcherzyki surowicze, wstawki i przewody prążkowane
Serous acini, intercalated and striated ducts


Przewód międzyzrazikowy
Interlobular duct

Wstecz
Back