10. Śledziona srebrzona, miazga czerwona - zatoki
     Silver-stained spleen, red pulp - sinusoids


Śledziona srebrzona, miazga czerwona - zatoki (widoczne okrężne włókna siateczkowe)
 Silver-stained spleen, red pulp - sinusoids (concentric reticular fibers visible)

Wstecz
Back