3. Węzeł chłonny - grudki chłonne kory i zatoka brzeżna
    Lymph node - cortical lymphoid nodules and subcapsular sinus


Wstecz
Back