6. Śledziona - miazga biała; pochewka limfatyczna z tętniczką środkową
    Spleen - white pulp; periarterial lymphatic sheath with central arteriole


Śledziona - miazga biała; grudka śledzionowa z tętniczkami środkowymi
Spleen - white pulp; splenic nodule with central arterioles


Wstecz
Back