9. ¦ledziona - miazga czerwona
    Spleen - red pulp

Wstecz
Back