3. Pozałożyskowe błony płodowe
    Extraplacental fetal membranes

                            Owodnia / Amnion
               Kosmówka / Chorion
    Doczesna / Decidua

Wstecz
Back