5. Gruczoł mlekowy laktacyjny
    Lactating mammary gland


Przewód międzyzrazikowy
Interlobular duct

Wstecz
Back