2. Ciałko nerkowe - biegun moczowy
    Renal corpuscle - urinary pole

Wstecz
Back