5. Promienistość rdzenna
    Medullary ray

Od lewej: cewka zbiorcza, kanalik proksymalny, kanalik dystalny
From the left: collecting tubule, proximal tubule, distal tubule

Wstecz
Back