6. Rdzeń nerki
    Renal medulla

Rdzeń zewnętrzny: kanaliki proksymalne, kanaliki dystalne, cewki zbiorcze
Outer medulla: proximal tubules, distal tubules, collecting tubules


Rdzeń zewnętrzny: kanaliki dystalne, cewki zbiorcze
Outer medulla: distal tubules, collecting tubules


Rdzeń zewnętrzny: kanaliki dystalne i kanaliki pośrednie
Outer medulla: distal tubules and thin limbs

Wstecz
Back