8. PÍcherz moczowy
    Urinary bladder


Nab≥onek przej∂ciowy (urotelium)
Transitional epithelium (urothelium)

Wstecz
Back