3. Tętnica typu mięśniowego barwiona na elementy sprężyste (orceina)
    Muscular artery stained for elastic components (orcein)
 
Wstecz
Back