4. Tętnica typu sprężystego barwiona na elementy sprężyste (rezorcyno-fuksyna)
    Elastic artery stained for elastic components (resorcin-fuchsin)
 
Wstecz
Back