3. Tchawica - mięśnie gładkie w tylnej części
    Trachea - smooth muscle in the posterior region

Wstecz
Back