7. Gałąź tętnicy płucnej
    Branch of pulmonary artery

Wstecz
Back